EKOBUD

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Get Adobe Flash player

Nasze referencje

 • Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „MURCKI” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych – 1993 r. – 2001 r.
 • Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „WESOŁA” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych – 1996 r. – 1999 r.
 • Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „KATOWICE - KLEOFAS” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych – 1997 r.  – 2002 r.
 • TOPEKO Sp. z o.o. – Zagospodarowanie odpadów paleniskowych – 1999 r. – 2003 r.
 • Kompania Węglowa S.A. Zakład Górniczy „PIEKARY” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych  –  2001 r. – 2002 r.
 • Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „MYSŁOWICE” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych – 1997 r.  – 2004 r.
 • Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „WUJEK” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych –  2002 r. – 2005 r.
 • „HALDEX” Spółka Akcyjna - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych z Kopalni Węgla Kamiennego „WUJEK” – 2005 r. – do nadal
 • Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. – Wykonanie kompleksowych robót ziemnych związanych z przebudową Stadionu Śląskiego w Chorzowie – 1999 r. – 2000 r.
 • Mostostal Zabrze Zakład Produkcyjny BUDLOCUM Sp. z o.o. – Roboty makroniwelacyjne oraz wykopy technologiczne pod budowę Centrum Handlowego CARREFOUR w Bytomiu –2000r.
 • Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. Zakład Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Śląskich – Bytom I” – Likwidacja, rekultywacja  i zagospodarowanie osadnika wód dołowych 4f w Bytomiu – Szombierkach – 2004r.
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Oddział     w Sosnowcu Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” – Rekultywacja osadnika wód dołowych wraz z przyległym terenem o łącznej powierzchni 16,2 ha – 2002 – 2005.
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Szczygłowice” – Rekultywacja i zagospodarowanie starej doliny potoku Wilcza w Knurowie przy Al. Piastów –2004 r.
 • Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. Zakład Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Śląskich – Bytom I” – Rekultywacja terenu po zlikwidowanej bocznicy kolejowej w Zabrzu – Rokitnicy przy ul. Szybowej – 2004 r. – 2005r.
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „POLSKA - WIREK” – Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych – 2005 r.
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „BIELSZOWICE” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych – 2005 r. – 2006 r.
 • Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. Zakład Kopalnia Węgla Kamiennego „Jowisz”  – Rekultywacja terenów pogórniczych Zakładu KWK „Jowisz” – Rekultywacja zwałowiska „Żychcice” w Wojkowicach – 2005 r.
 • Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. Zakład Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Śląskich – Bytom” – Rekultywacja hałdy nr 3 zlokalizowanej w Bytomiu w okolicy ul. Nowocelnej – 2005 r. – 2006 r.
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Zakład „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” – Remont rowu Mortimerowskiego w km 1+048 do 1+720 tj. na odcinku o długości 672 m w związku z koniecznością zapewnienia spadków hydraulicznych, wyeliminowania nieszczelności oraz umożliwienia przejęcia zwiększonej ilości wód z Rejonu „Porąbka – Klimontów – 2006 r.
 • Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „MURCKI” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych – 1993 r. – 2001 r.
 • Rudzka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „HALEMBA” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych – 1999 r.
 • Rudzka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „BIELSZOWICE” - Odbiór  i zagospodarowanie odpadów pogórniczych – 1999 r.
 • Rudzka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „POLSKA - WIREK” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych – 1999 r
 • Rudzka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „POKÓJ” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych – 1999 r.
 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. – Przemieszczanie osadów przemysłowych znajdujących się w osadniku zlokalizowanym na terenie zakładów „Orzeł Biały” S.A. (osadnik M/G/77, działka 369/12) do osadnika M/G/78 zlokalizowanego na terenie zakładów „Orzeł Biały” S.A., działka nr 356/6 w celu przygotowania terenu pod inwestycje – 2006 r.
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” – Rekultywacja techniczna i biologiczna terenu zwałowiska i osadników szlamu w rejonie Rowu Mortimerowskiego – 2006 r.
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” – Rekultywacja terenów leśnych w Sierszy – oddziały 80-c,g,h oraz 81-b,c,d Nadleśnictwo Chrzanów  –  2006 r.
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” – Rekultywacja techniczna rejonu szybów ARTUR byłej KWK „Siersza” w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej –  2006 r.
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” – Rekultywacja techniczna w rejonie wychodni pokładów 405 ,407 ,408 byłej KWK „Niwka – Modrzejów” w Sosnowcu –  2006 r. –  2007 r.
 • Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. – Rekultywacja osadników 7a, 7b, 7c oraz niwelacja (bronowanie mechaniczne) i zaprawienie byłego osadnika 4f –  2006 r. –  2007 r.
 • Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. – Rekultywacja starego koryta rzeki Brynicy –  2007 r.
 • Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. – Rekultywacja Zwałowiska Żychcice – 2007 r.
 • Recykling Wojkowice Sp. z o.o. – Ukształtowanie bryły składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach – IV etap rozbudowy – 2007 r.
 • Gmina Miasta Łowicza – Prace regulacyjne na rzece  w granicach Gminy Miasta Łowicz – 2007 r.
 • Jordan S.A. – Usługi sprzętem ciężkim – 2006 i 2007
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit” – Rekultywacja zwałowiska skały płonnej przy szybie Głównym w K.W. S.A. Oddział KWK „Ziemowit” – 2007 r.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „EKO-NIKOL” Sp. z o.o. – Usługa ładowarką – 2007 r.
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia – Naprawa szkód na cieku Mszanka i cieku Wilchwiańskim będących własnością Śląskiego Zarządu Meliracji i
 • Urządzeń Wodnych  w Katowicach, Teren gminy Mszana – 2008 r.
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia – Naprawa szkody w Potoku Wilchwiańskim w rejonie ul. Dolinnej i Armii Ludowej będącej pod zarządem UM w Wodzisławiu Śląskim – 2008 r.
 • Prezydent Miasta Opola – Rekultywacja części składowiska przy Al. Przyjaźni w Opolu –   2008 r. – 2009 r.
 • Urząd Miejski w Chrzanowie – Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie – Okradziejówka – 2008 r. – 2009 r.
 • Urząd Miejski w Zawierciu – Ochrona dzielnicy Kromołów przed powodzią – suche zbiorniki retencyjne w Zawierciu – zlewnia nr II – 2009 r.
 • Wójt Gminy Przyrów – Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bolesławów – Staropole Gmina Przyrów – 2010 r.
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Chwałowice – Rekultywacja i zagospodarowanie zwałowiska odpadów powęglowych KWK Chwałowice – 2009     – 2013 r.
 • Urząd Gminy w Gorzycach – Utworzenie plaży i kąpieliska otwartego  przy polu biwakowym w Olzie przy ul. Wiejskiej – 2008 – 2010 r.
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz – Budowa zbiornika przeciwpożarowego wraz z dojazdem i placem manewrowym w leśnictwie Poręba, gmina Poręba – 2010 – 2011 r.
 • Nadleśnictwo Staszów – Budowa dwóch zbiorników wodnych małej retencji „Zajedle Górny” i „Zajedle Dolny” o łącznej powierzchni 1,36 ha wraz           z urządzeniami” – 2010 r.
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz – Budowa zbiornika zaopatrzenia wodnego do celów ochrony przeciwpożarowej w leśnictwie Mierzęcice i Grodziec – 2011 r.
 • Urząd Miejski w Sośnicowicach – Rewaloryzacja terenu przy Grocie w Rachowicach – 2011 r.
 • Urząd Miejski w Bieruniu – Odtworzenie zbiornika w Bijasowicach oraz rekultywacja terenu wokół niego poprzez odtworzenie infrastruktury, rowów i dróg dojazdowych – etap I – część I – 2011 r.
 • Urząd Gminy Janów – Zagospodarowanie turystyczne stawu Amerykan – 2011 r.
 • Wójt Gminy Świerklaniec – Rewaloryzacja infrastruktury Parku Świerklanieckiego jako miejsca rekreacji dla mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego – remont cieku RM-2 – 2011 r.
 • Urząd Miasta w Słomnikach – Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Polanowice, gmina Słomniki – 2010 – 2012 r.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. – Wykonanie obwałowania ziemnego podtrzymującego złoża odpadów na eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie – 2010 – 2012 r.
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Rekultywacja terenu Zwałowiska A w Piekarach Śląskich – 2011 – 2012 r.
 • Recykling Wojkowice Sp. z o.o. – Rekultywacja części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach, ul. Długosza – 2012 r.
 • Południowy Koncern Węglowy S.A. „TAURON” – Usuwanie osadu z osadnika nr 2 przy ul. Obieżowej w Libiążu i transport osadu na składowisko własne w Szyjkach – 2013 r.
 • Urząd Gminy w Andrespolu – Odbudowa rowów opasowych R-1, R-2 i rzeki Miazgi w ramach zadania Modernizacja obiektu stawowego – 2013 – 2014 r.
 • Urząd Gminy Olsztyn – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Przymiłowicach oraz studni – 2013 r. 
 • Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki – Staszic” – Przewóz odpadów wydobywczych z KWK „Murcki – Staszic” na trasie z szybu „Boże dary” na szyb „Maria” z wykorzystaniem odcinków dróg leśnych” – 2014 – 2015
 • Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki – Staszic” – Utrzymanie drogi gruntowej (odcinka drogi leśnej) na trasie przewozu odpadów wydobywczych z KWK „Murcki – Staszic” ruch „Boże Dary” na szyb „Maria” z zimowym utrzymaniem trasy przewozu łącznie z drogą utwardzoną płytami drogowymi” – 2014 – 2015
 • Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice – Wesoła” – Świadczenie usług w zakresie transportu i odzysku odpadów wydobywczych dla KWK „Mysłowice – Wesoła” – transportem samochodowym – 2013 – 2016 
 • Recykling Wojkowice Sp. z o.o. – Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach – 2015 r.
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Roboty konserwacyjne przepompowni wód opadowych na terenie Gminy Bytom w ramach realizacji zadania pn.: „Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom – utrzymanie w 2015 r. przepompowni: Dworska ogródki, staw 32, Północna – Zielona, ROD „Kościuszko”, ROD „Łan”, Zachodnia, Karb II i stanowiska pompowego staw 24” – 2015 r.
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Rekultywacja nieruchomości gruntowej działki rolnej zlokalizowanej w Piekarach Śląskich – działka nr 500/228 – obręb Brzozowice – Kamień - 2015 r. 
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia – Usuwanie szkód górniczych w rejonie koryta Potoku Bielszowickiego od ulicy Ks. Ludwika Tunkla do ulicy Harcmistrza Józefa Pukowca w Rudzie Śląskiej – 2013 – 2016 r.
 • "HALDEX” S.A. – Bieżące świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi na zlecenie „Haldex” S.A. 
 • CTL „Maczki – Bór” S.A. Bieżące świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi na zlecenie CTL „Maczki - Bór” S.A.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.