EKOBUD

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Get Adobe Flash player


Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Ekobud” Spółka Jawna w Piekarach Śląskich prowadzi działalność gospodarczą od stycznia 1992 roku.

Od początku swego istnienia nasza firma zajmuje się głównie  wykonawstwem robót ziemnych oraz pracami rekultywacyjnymi.

Wykonywaliśmy nasypy pod tory kolejowe dla Kopalń Węgla Kamiennego i innych Zakładów Górniczych, jak również nasypy drogowe.

W okresie styczeń-kwiecień 2000r. wykonywaliśmy makroniwelację terenu (ok. 300.000 m3) pod budowę Centrum Handlowego „CARREFOUR” w Bytomiu na zlecenie Mostostal Zabrze Zakład Produkcyjny „BUDLOCUM” Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż miesięcznie jesteśmy w stanie, co potwierdziły lata praktyki przerobić do 100.000 m3 mas ziemnych, zarówno jak wykonywane nasypy czy też prowadzone wykopy wraz z odwozem gruntu.

Drugą równie ważną gałęzią naszej działalności są prace rekultywacyjne powiązane bezpośrednio z zagospodarowaniem odpadów przemysłowych takich jak: odpady pogórnicze, pyły i żużlopopioły elektrowniane , grunty pochodzące z wykopów oraz gruz z robót rozbiórkowych.

Te dwie podstawowe dziedziny łączą się w znacznej mierze ze sobą, bowiem część odbieranych odpadów stosujemy do robót inżynieryjnych typu nasypy drogowe i kolejowe. Pozostałe odpady wykorzystujemy do rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową na obszarze woj. śląskiego,  jako wstępną fazę likwidacji szkód. Następnie przeprowadzamy rekultywację biologiczną.

W okresie prowadzenia naszej działalności przywróciliśmy wiele terenów środowisku naturalnemu, poprawiając w ten sposób ekosystem naszego regionu jak i estetykę krajobrazu.

Nasze  przedsiębiorstwo posiada również spore doświadczenie w wykonywaniu robót rozbiórkowych, prowadziliśmy bowiem prace wyburzeniowe budynków, kominów, wiaduktów oraz innych konstrukcji inżynieryjnych.

Chcieliśmy nadmienić, iż dysponujemy odpowiednim do prowadzenia robót ziemnych sprzętem inżynieryjnym typu koparki, spycharki, ładowarki, walce oraz dużą ilość środków transportu – przede wszystkim samochodów samowyładowczych
o ładowności 13 - 30 ton niezbędnych do przewożenia gruntu, odpadów pogórniczych, gruzu.

Jednakże decydującym o naszych możliwościach czynnikiem jest fachowa i doświadczona kadra inżynieryjno - techniczna oraz rzetelność pracowników na każdym stanowisku pracy.

Wszystkie realizowane przez naszą firmę prace, wykonywane były terminowo zgodnie z założonym harmonogramem bez względu na panujące warunki pogodowe.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.